Pjj UUM

Pjj UUM


Related:
:


program pendidikan jarak jauh (pjj) - Pace - Universiti Utara Malaysia

PACE bertanggungjawab mengendalikan program melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang sentiasa memenuhi kehendak pasaran semasa.
Source: http://pace.uum.edu.my/index.php/program

program pendidikan jarak jauh (pjj) - Pace - Universiti Utara Malaysia

PACE bertanggungjawab mengendalikan program melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang sentiasa memenuhi kehendak pasaran semasa.
Source: http://www.pace.uum.edu.my/index.php/program/syarat-kemasukan/pendidikan-jarak-jauh-pjj/2-footer

Yuran Pengajian PJJ - Pace - Universiti Utara Malaysia

PACE bertanggungjawab mengendalikan program melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang sentiasa memenuhi kehendak pasaran semasa.
Source: http://www.pace.uum.edu.my/index.php/program/yuran-pengajian/yuran-pengajian-pjj/2-footer

Program yang ditawarkan - Pace - Universiti Utara Malaysia

PACE bertanggungjawab mengendalikan program melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang sentiasa memenuhi kehendak pasaran semasa.
Source: http://www.pace.uum.edu.my/index.php/program/kerjasama-kawal-selia/program-yang-ditawarkan/2-footer

Kalendar - Pace - Universiti Utara Malaysia

PACE bertanggungjawab mengendalikan program melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang sentiasa memenuhi kehendak pasaran semasa.
Source: http://pace.uum.edu.my/index.php/pelajar/kalendar/2-footer

Jadual Kuliah - Pace - Universiti Utara Malaysia

PACE bertanggungjawab mengendalikan program melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang sentiasa memenuhi kehendak pasaran semasa.
Source: http://www.pace.uum.edu.my/index.php/pelajar/jadual-kuliah/2-footer

Komunikasi BComm (Hons.) - Pace - Universiti Utara Malaysia

PACE bertanggungjawab mengendalikan program melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang sentiasa memenuhi kehendak pasaran semasa.
Source: http://pace.uum.edu.my/index.php/program/mengenai-pendidikan-jarak-jauh-pjj/komunikasi-bcomm-hons/2-footer

UUM Kuala Lumpur - Home

UUMKL - Universiti Utara Malaysia Kuala Lumpur. ... UUMKL Campus is the first UUM fully-owned study centre located outside Sintok and operated directly by ...
Source: http://uumkl.uum.edu.my/


-