Narodowy Bank Polski Kursy Walut

Narodowy Bank Polski Kursy Walut


Related:
for Narodowy Bank Polski Kursy Walut, NBP Kursy walut, Bank of Poland, Kursy Średnie NBP, Narodowy Bank Polski


Exchange rates - Narodowy Bank Polski - Internet Information Service

Exchange rates monthly average and month end, annual average (1993-2013). ( xls, 64KB). NBP interest rates. Reference rate, 2.50. Lombard rate, 4.00.
Source: http://www.nbp.pl/link/rates/archive/

Kursy średnie - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis ...

Lombardowa, 4,00. Depozytowa, 1,00. Redyskonto weksli, 2,75. więcej · archiwum. Kursy średnie. Tabela z dnia 2014-09-19. 1 EUR, 4,1860. 1 USD, 3, 2507.
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/systemplatniczy/sepa/mpl.htm

Dane kwartalne - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis ...

Economic Workshop. 2nd Summer Workshop. National Bank of Poland 1-5 July 2013. The Workshop aims at providing a forum for the exchange of ideas ...
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/badania/konferencje/2013/summerworkshop/main.html

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Zamówienia publiczne - zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3Dprzetargi/przetargi.htm

Komunikat Biura Prasowego NBP - Narodowy Bank Polski ...

15 Cze 2014 ... W lipcu 2012 roku prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział w Sejmie powołanie Rady Ryzyka Systemowego, ... Kursy średnie.
Source: http://nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/aktualnosci/wiadomosci_2014/komunikat_2014-06-15.html

Narodowy Bank Polski Workshop

Research & Conferences. Narodowy Bank Polski Workshop Recent trends in the real estate market and its analysis. November 14-15, 2013. Narodowy Bank ...
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/badania/konferencje/2013/realestateworkshop/main.html

Departament Zamówień Publicznych - Narodowy Bank Polski ...

O NBP: Struktura organizacyjna. Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów. p.o. Dyrektora: Arkadiusz Szyszkowski. sekretariat.dzp@nbp.pl. Departament ...
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/o_nbp/struktura/departamenty/zamowien.html

Raport o inflacji – archiwum - Narodowy Bank Polski - Internetowy ...

Raporty z 2013 roku. Raport o inflacji – Listopad 2013 r. (pdf); Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD - Listopad 2013 ...
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji_2013.html


-