Narodowy Bank Polski Kursy Walut

Narodowy Bank Polski Kursy Walut


Related:
for Narodowy Bank Polski Kursy Walut, NBP Kursy walut, Wymiana walut NBP, Narodowy Bank Polski, PKO Bank Polski Kursy walut


Exchange rates - Narodowy Bank Polski - Internet Information Service

Exchange rates monthly average and month end, annual average (1993-2013). ( xls, 64KB). NBP interest rates. Reference rate, 2.00. Lombard rate, 3.00.
Source: http://www.nbp.pl/link/rates/archive/

Euro - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Specjalistyczne opracowania z zakresu waluty euro, m.in. artykuły z ... Ukazuje ona historię wspólnej waluty europejskiej oraz proces, który ... Kursy średnie.
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/euro/euro.html

Regulamin RPP - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis ...

Polityka pieniężna. Regulamin RPP. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej (PDF) ...
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/polityka_pieniezna/dokumenty/regulamin.html

Komitet Badań Ekonomicznych - Narodowy Bank Polski ...

... funkcjonuje na podstawie Uchwały nr 9/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia ... Kursy średnie.
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/o_nbp/komitet_badan_ekonomicznych.html

Dokumenty RPP - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis ...

Polityka pieniężna. Dokumenty RPP. Strategia. Założenia polityki pieniężnej · Sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej · Strategia polityki ...
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/polityka_pieniezna/dokumenty_rpp.html

Departament Emisyjno-Skarbcowy - Narodowy Bank Polski ...

Działalność Narodowego Banku Polskiego ... wydawanie albumu walut obcych oraz wzajemna wymiana wzorów znaków pieniężnych z innymi ... Kursy średnie.
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/o_nbp/struktura/departamenty/emisyjno_skarbcowy.html

Departament Zamówień Publicznych - Narodowy Bank Polski ...

O NBP: Struktura organizacyjna. Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów. p.o. Dyrektora: Arkadiusz Szyszkowski. sekretariat.dzp@nbp.pl. Departament ...
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/o_nbp/struktura/departamenty/zamowien.html

Dni wolne od pracy - Narodowy Bank Polski

Wszystkie oddziały Narodowego Banku Polskiego są zamknięte we wszystkie soboty i ... 11 listopada, wtorek, Narodowe Święto Niepodległości ... Kursy średnie.
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/o_nbp/dni_wolne.html


-