Narodowy Bank Polski Kursy Walut

Narodowy Bank Polski Kursy Walut


Related:
for Narodowy Bank Polski Kursy Walut, NBP Kursy walut, Bank of Poland, Kursy Średnie NBP, Narodowy Bank Polski


Narodowy Bank Polski - Internet Information Service

Statistics. Exchange rates. Middle exchange rates of foreign currencies – table A · Middle exchange rates of foreign currencies – table B · Buy and sell prices of ...
Source: http://www.nbp.pl/link/rates/archive/

Zamówienia publiczne - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis ...

Zamówienia publiczne - zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3Dprzetargi/przetargi.htm

Euro - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Specjalistyczne opracowania z zakresu waluty euro, m.in. artykuły z periodyków „ Materiały i Studia” ... Wystawę „Euro, waluta europejska” przygotowała Komisja Europejska we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. ... Kursy średnie.
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/euro/euro.html

Kursy średnie - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis ...

Research & Conferences. Narodowy Bank Polski Workshop Recent trends in the real estate market and its analysis. November 14-15, 2013. Narodowy Bank ...
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/badania/konferencje/2013/realestateworkshop/main.html

Seminaria Instytutu Ekonomicznego NBP w 2010 r.

Średnio - i krótkookresowe determinanty kursu złoty/euro w reżimie kursów płynnych. Data seminarium: 3 listopada 2010 r. Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/badania/seminaria_2010.htm

Dane kwartalne - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis ...

MONETARY TRANSMISSION MECHANISM IN DIVERSE ECONOMIES. NBP WORKSHOP. December 6, 2013. National Bank of Poland (Warsaw, Poland).
Source: http://www.nbp.pl/mtm2013/

Ustawa o NBP - Narodowy Bank Polski

29 Sie 1997 ... „Obejmując obowiązki Prezesa Narodowego Banku Polskiego ..... NBP ogłasza bieżące kursy walut obcych oraz kursy innych wartości ...
Source: http://www.nbp.pl/akty_prawne/ustawa_o_nbp/ustawa_o_nbp.pdf

Cykliczne materiały analityczne NBP - Narodowy Bank Polski ...

Zweryfikowane dane za 2010 r., uzupełnione o podział polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wg rodzaju działalności gospodarczej.
Source: http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/publikacje/pib/pib.html


-