Narodowy Bank Polski Kursy Walut

Narodowy Bank Polski Kursy Walut

Terms related:
for Narodowy Bank Polski Kursy Walut, NBP Kursy Walut, Kursy Średnie NBPArticles (8)
Exchange rates - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis ...

The instruction how to retrieve currency exchange rates from the NBP website. Exchange rates monthly average and month end, annual average (1993-2013).
http://www.nbp.pl/homen.aspx%3Ff%3D/kursy/kursyen.htm

Zamówienia publiczne - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis ...

Zamówienia publiczne - zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3Dprzetargi/przetargi.htm

Dane kwartalne - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis ...

Economic Workshop. 2nd Summer Workshop. National Bank of Poland 1-5 July 2013. The Workshop aims at providing a forum for the exchange of ideas ...
http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/badania/konferencje/2013/summerworkshop/main.html

December 6, 2013 - Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis ...

MONETARY TRANSMISSION MECHANISM IN DIVERSE ECONOMIES. NBP WORKSHOP. December 6, 2013. National Bank of Poland (Warsaw, Poland).
http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/badania/konferencje/2013/mtm/main.html

Narodowy Bank Polski Workshop

Research & Conferences. Narodowy Bank Polski Workshop Recent trends in the real estate market and its analysis. November 14-15, 2013. Narodowy Bank ...
http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/badania/konferencje/2013/realestateworkshop/main.html

Exchange rates table A

51/2002 of the Management Board of the National Bank of Poland of 23 September 2002 on the way of calculating and ... 074/A/NBP/2014 of 2014-04-16  ...
http://www.nbp.pl/kursy/ratesa.html

Seminaria Instytutu Ekonomicznego NBP w 2010 r.

Średnio - i krótkookresowe determinanty kursu złoty/euro w reżimie kursów płynnych. Data seminarium: 3 listopada 2010 r. Miejsce: sala im. W. Grabskiego
http://www.nbp.pl/home.aspx%3Ff%3D/badania/seminaria_2010.htm

Ustawa o NBP - Narodowy Bank Polski

29 Sie 1997 ... „Obejmując obowiązki Prezesa Narodowego Banku Polskiego ..... NBP ogłasza bieżące kursy walut obcych oraz kursy innych wartości ...
http://www.nbp.pl/akty_prawne/ustawa_o_nbp/ustawa_o_nbp.pdf

-