Agencija Za Privatizaciju

Agencija Za Privatizaciju


Related:
:


Agencija za privatizaciju FBiH

Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju 100% udjela Energoinvest d.d. Sarajevo u društvu Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo. 19.10.
Source: http://www.apf.com.ba/

Aktuelna prodaja - Agencija za privatizaciju FBiH

Javni poziv za prodaju dijela imovine neaktivnog poduzeća „KOOPERACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA“ ... AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U F BiH  ...
Source: http://www.apf.com.ba/aktuelna-prod/Archive.aspx

Pravni okvir privatizacije - Agencija za privatizaciju FBiH

Podzakonski akti. Pravilnik o radu arbitraže Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Službene novine FBiH, br. 8/99. Tarifnik o naknadama.
Source: http://www.apf.com.ba/Pravni-okvir/Default.aspx

1 - Министарство привреде, Јавни позиви и обавештења

Дана 29.09.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, са почетком у 11:00 часова, била ...
Source: http://www.priv.rs/vesti%3Fstartfrom%3D0

Министарство привреде, Omogućena provera statusa prijave za ...

U cilju jednostavnog i blagovremenog informisanja građana, Agencija za privatizaciju omogućila je svim građanima da provere status prijave za besplatne  ...
Source: http://www.priv.rs/Ministarstvo-privrede/5857/Omogucena-provera-statusa-prijave-za-besplatne.shtml

BANJE I SPECIJALNE BOLNICE IZ PORTFOLIJA AGENCIJE ZA ...

23 апр 2015 ... U portfoliju Agencije za privatizaciju nalazi se 14 banja i specijalnih ... Novim Zakonom o privatizaciji, specijalne bolnice za rehabilitaciju nisu ...
Source: http://www.priv.rs/upload/document/banje_portfolio_ap_2015-04-23_060138.pdf

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte: Vlada Crne Gore

JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi zakupa i investiranja dijela lokaliteta ... rada i sastavu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte (''Službeni list CG'', ...
Source: http://www.savjetzaprivatizaciju.me/

CENTRALNI REGISTAR HoV - Linkovi ka institucijama RS

Komisija za hartije od vrednosti · Vlada Republike Srbije · Ministarstvo finansija ... Beogradska berza · Agencija za privatizaciju · Agencija za privredne registre ...
Source: http://www.crhov.rs/%3FOpcija%3D8


-